Tudomány és Tájékoztatás

 

A CHRISDIMEN szakmai közössége elkötelezett a társadalomtudomány akadémiai módszertani eszköztára mellett, egyben érzékeny az általa vállalt kisebbségek, kisközösségek együtt érző támogatására, működésük segítésére. 

ESZA-alapú támogatásból megvalósult projektünk, melyben konzorciumi opartnerként vettünk részt:

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081

Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt

Pályázati forma: USZT

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete: 2017.11.15

Projekt vége: 2020.08

Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.

Támogatási összeg: 47,2 MFt

Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

  • 2008 óta terepen

    18479438-1-06 Alapítványunk 2008 óta vállalja társadalmi és vallási jelenségek vizsgálatát, követi a módszertani változások szakmai előrehaladását és segíti a felnövekvő kutatógenerációk...
  • Fókuszban a kisebbségek

    Kutatási módszertanunk bázisfókusza a kultúraalapú kisebbségek társadalmi létének vizsgálata - összeurópai kitekintéssel. Ez egyszerre jelenti nemzetiségi és vallási kisebbségek áttekintő...
  • Az Európai Szociális Alap támogatásával

    Számos, Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap közös támogatásával megvalósuló társadalomkutatási program együttműködőjeként, megvalósítójaként végezhetjük tevékenységünket, mindenekelőtt kiemelve az...

az alapítvány célja

jelelegi projektekjeink

Pardogyi_47_

PARDOGYI

A leghátrányosabb helyzetű, magyarországi és romániai, magyar nyelvű roma fiatalok társadalmi felzárkózásának módszertani vizsgálata, nemzetközi szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása a migrációs mobilitás okozta társadalmi problémák kezelésére

EFOP- 5.2.2- 17- 2017- 00081
Transznacionális együttműködések